שלחן תמיד - שולחן עצי שיטים - ב''כ - ר' שלמה חלמא בעל מרכבת המשנה

Save 12%
מכון שלמה אומןSKU: 210000033233
filler

Price:
$45.50 $51.50

Description

Shulchan Tamid and Shulchan Atzei Shittim by: Rabbi Shlomo Chelma - Machon Shlomo Oman

ספר 'שולחן תמיד' על הלכות תפילה, ברכות, מועדים ועוד

ספר 'שולחן תמיד' שיצא לאור ע"י מכון שלמה אומן ומכון ירושלים מכת"י לפני כמה שנים נדפס עתה במהדורה מחודשת בכרך אחד עם מבוא מתוקן והשלמות, וספר 'שולחן עצי שיטים' נדפס עתה במהדורה חדשה ומתוקנת ע"פ דפוס ראשון ברלין תקכ"ב, עם הערות, הארות, מקורות הדינים ונספחים. וכאמור, צמד הספרים הזה מקיף את כל ההלכות שבשו"ע או"ח על פי הכרעותיו של ר"ש חלמא זצ"ל עם הערות והשוואות והפניות רבות למשנה ברורה ולשאר ספרי הפוסקים, ומפתחות מפורטים

ספר 'שולחן עצי שיטים' על הלכות שבת, יו"ט וחוה"מ

ספר 'שולחן עצי שיטים' נדפס עתה במהדורה חדשה ומתוקנת ע"פ דפוס ראשון ברלין תקכ"ב, עם הערות, הארות, מקורות הדינים ונספחים. וכאמור, צמד הספרים הזה מקיף את כל ההלכות שבשו"ע או"ח על פי הכרעותיו של ר"ש חלמא זצ"ל עם הערות והשוואות והפניות רבות למשנה ברורה ולשאר ספרי הפוסקים, ומפתחות מפורטים.

בסוף ספר 'שולחן עצי שיטים' נמצאות רשימות מפורטות של המקומות שהמחבר הפנה מ'שולחן עצי שיטים' לדבריו בספר 'מרכבת המשנה', וכן להפניות שהפנה ב'שולחן תמיד' לספרו 'שולחן עצי שיטים', ורשימה של מאות המקומות שבעל 'המשנה ברורה' הזכיר את דברי המחבר

מאת הגאון רבנו שלמה חלמא זצ"ל בעל 'מרכבת המשנה' על הרמב"ם. הספרים יצאו לאור במהדורה חדשה ומתוקנת ע"פ כתבי יד ודפוסים ראשונים

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed