מחזור קול ציון - יום כיפור - עדות מזרח - ב"כ

Save 12%
filler

Price:
$36.25 $41

Description

מחזור קול ציון בתוספת ביאור תפילות, הלכות והנהגות, כוונות פשטיות לאורך כל הסידור מאת הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי 


כרך א - עשרת ימי תשובה, ערב יו"כ, ליל יו"כ.

כרך ב - תפילות וסדר יו"כ.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed