ספר ברכה והצלחה

SKU: 210000042868
filler

Price:
$19.99

Description

Prayers for Spiritual, financial & general success

Includes:

  • A Prayer for Children’s Success
  • A Fundraiser’s Prayer
  • A Chazzan’s Prayer
  • A Prayer for Sustenance
  • A Prayer for Success in Commerce
  • A Doctor’s Prayer
  • A Prayer to Choose Wisely

תפילה להצלחה בלימוד התורה

מיוחסת להרמב"ן

תפילה לזכור התורה שלמד

מרבי חיים פאלאג'י

תפילה למלמד תינוקות

מבעל פלא יועץ

תפילה קודם הדרשה לרבים

מספר שערי ציון

תפילה להנצל ממחלוקת

מספר כתר תורה


Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed