ארחות שבת - הלכות נר שבת - ח"ד

Save 10%
filler

Price:
$18 $20

Description

Sefer Orchos Shabbos Al Hilchos Shabbos Volume 4

אורחות שבת חלק ד - הלכות נר שבת

הלכות נר שבת מיוסדים על דברי גדולי הפוסקים ועל דברי רבותינו המשנה ברורה והחזון איש ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמנינו. באורי הלכה בגדרי נר שבת והלכותיו

מאת: ר' שלום יוסף גלבר,ר' יצחק מרדכי רובין

ירושלים שנת: תשפ"א

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed