האיש משה - מסכת חייו של ר' משה לוי - ב"כ

Save 12%
ר' משה לויSKU: 210000033607
filler

Price:
$43.25 $49

Description

Ha'Ish Moshe - Story of the life of Rav Moshe Levi Zt"l - 2 Vol.

הספרים 'האיש משה' מכילים את תולדות חייו ופעליו, הליכותיו והנהגותיו בקודש, של הגאון האדיר ומופת השקדנים, נזר המעיינים מגדולי הפוסקים, רבנו הגדול משה לוי זצוק''ל, מחבר ספרי שו''ת תפלה למשה ה''ח, מנוחת אהבה ג''ח, מלוה ה' ב''ח, ברכת ה' ה''ח, יוסף דעת, קונטרס דבר השמטה. ועוד.

בו יראה המעיין איך בדור יתום שלנו נפש עמל עמלה לו בשקידת תורתנו הקדושה ובתפלה מקירות לב, ואיך תפלתו של הגאון ז''ל היתה נשמעת לפני הקדוש ברוך הוא כאחד הראשונים

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed