ספר חידושי הגר"ח השלם על הש"ס - מסכת בבא בתרא

Save 11%
filler

Price:
$24 $27

Description

ספר חידושי הגר"ח השלם בסוגיות הש"ס על סדר הדפים מרבנו מרן רבי חיים הלוי סאלאווייציק זצוקללה"ה מבריסק על מסכת בבא בתרא

מופיע בפעם הראשונה מכתב - היד עם השוואות והשלמות מספרו על הרמב"ם וכתבי התלמידים

נעתק ונערך בתוספת ציונים והערות לעיוני שמעתתא

על - ידי צוות חו"ר מכון תורני - ספרותי בצירוף קובץ אגדות ומכתבים בענינים שונים

ירושלים שנת: תש"פ

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed