קונטרס הוראות רב משה - מפי השמועה

Save 11%
filler

Price:
$14 $15.75

Description

Kuntris Hora'ahs Rav Moshe (Feinstein)

קונטרס הוראות רב משה על ד' חלקי שו"ע כולל שמות גיטין מפי השמועה מפ"ק ממרן רשכבה"ג הגר"מ פיינשטיין זצוק"ל

פסקי הלכות שנשמעו מפיו ונרשמו בשעתם בחמלת השי"ת עלי ע"י ר' חיים יחיאל גאנצווייג משגיח רוחני מתיבתא תפארת ירושלים

נוא יארק שנת השמיטה תשפ"ב

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed