אבני שוהם - בעניני הגלות - עשרת השבטים - נהר סמבטיון ועוד

Save 11%
SKU: 210000030076
filler

Price:
$21.75 $24.50

Description

ספר אבני שוהם תוכו רצוף אהבה חידושים וביאורים, חקירות ופלפולים בירורי הלכה וקורת העתים והזמנים בעניני הגלויות גלויות ישראל בארצות פזוריהם והשתלשלותן גלות עשרת השבטים, נהר הסמבטיון, הרוגי העיר ביתר עשרה הרוגי מלכות, מסעי הצלב [גזירות שנת תתנ"ו] ערב שבת פרשת חוקת [שריפת התלמוד] גירוש ספרד אנוסי ספרד [שפנייא], גזירות שנות ת"ח - ת"ט חורבן אירופא בשנות הזעם [ת"ש - תש"ה] והמסתעף אשר חנן אותי השי " ת ברוב רחמיו וחסדיו ישעיה שלאמאביץ Sku:

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed