אוצר היין - הלכות יין נסך

Save 11%
SKU: 210000034488
filler

Price:
$26.75 $30

Description

Sefer Otzar Hayayin - Hilchot Yayin Nesech

בעניני דיני מגע עכו"ם - סימן קכ"ג - קכ"ו

קיצור הלכות מצויות ועוד

נתחבר ע"י כולל אברכים מקור חיים קרית ספר - בראשות ר' משה חיים זקבך

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed