אוצר מדרשי איכה - זכרון אהרן

Save 8%
Machon Zichron AharonSKU: 210000000022
filler

Price:
$22 $23.93

Description

Otzar Midrashei Eicha

אוצר מדרשי איכה מדרש איכה רבה עם כל המפרשים מסורת המדרש - יד וסף - יפה ענף - עץ ווסף - ענף הוסף - ביאור ר' נפתלי - מתנות כהונה - מהרד"ו - רש"ש - רד"ל - נחמד למראה - משנת ר' אליעזר - ולא עוד אלא - ככר לאדן - זכירה לחיים - מתתיה מדרש איכה נוסח כת"ר עם פירוש הרוקח והערות וביאורים מדרש זוטא מדרש לקח טוב מהדורה מחודשת, מוגהת היטב ומנוקדת בתוספת אלפי מראי מקומות והדגשות הפסוקים הערות ופירושים 

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed