אוצר מחמדי אורה עה"ת - מתורת החתם סופר - ח"א

Save 11%
SKU: 210000031688
filler

Price:
$20 $22.50

Description

ילקוט מחמדי אורה - מאוצרות רבינו החתם סופר  חלק ראשון - בראשית שמות ויקרא - ערוכים ומסודרים בשפה בהירה לפי סדר פרשיות השבוע

  • דברי אגדה
  • אמרות טהורות 
  • הלכה למשה
  • פרפראות לתורה

נערך וסודר ע"י יצחק יהודה הכהן דויטש נין נוכד לבעל החת"ס

מהדורה חדשה 

שבט תש"פ

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed