אוצר פלאות התורה - בר מצוה ותפילין

Save 13%
filler

Price:
$17.50 $20

Description

Sefer Otzar Pelaos Hatorah - Inyanie Bar Mitzvah / Tefillin

ספר אוצר פלאות התורה - עניני בר מצוה ותפילין: הוא אוצר בלום מלא מזן אל זן עם נפלאות מתורת ה', פלאי פלאים וחידושים עצומים, מפלאות תמים דעים, נורא תהילות עושה פלא.

מאשר נלקטו ונחצבו ממקור מים חיים וממקום קדוש יהלכון, מתוך גנזי חכמינו התנאים והאמוראים, ראשונים וגדולי האחרונים ז"ל, אשר מפיהם אנו חיים. נסדרו ונערכו על עניני בר מצוה ומצות תפילין, דבר דבור על אופניו, עם תוספת ביאורים ובירורים, הערות וישובים, בלשון צחה ובסגנון השווה לכל נפש.

י"ל ע"י: ר' זאב (וואלף) זיכערמאן

חודש שבט שנת: תשפ"ב

ברוקלין נוא יארק 

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed