אורים ותומים ע"פ משפט יהונתן - זכרון אהרן - בינוני ב"כ

Save 17%
Machon Zichron AharonSKU: 210000000034
filler

Price:
$54 $65

Description

Urim V'tumim - 2 Volume Set

by: Rabbi Yonason Eibschitz

ספר אורים ותומים על שו"ע חו"מ בתוספת חיבור משפט יהונתן - מכון זכרון אהרן

מאת:  ר' יהונתן אייבשיץ

מסודר מחדש בהגהה מדויקת בתוספת אלפי מ"מ ובו נקבצו ובאו הערות מכל גדולי הדורות שדנו ופלפלו בדבריו

הגהות ה"ברוך טעם" מכ"י

וביאור "ברכת שמעון" עליו

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed