אליבא דשמואל - הלכות שבת מועדים ושו"ע - ג"כ

Save 12%
filler

Price:
$44.25 $50

Description

הלכות אליבא דשמואל -על השולחן ערוך שבת וחגים

אסופת פסקי הלכה ממשנתו של רבינו מהרן הגאון רבי שמואל אויערבך זצ"ל 

מלוקט מספריו ומכתבי יד  מהנדפס בשמו בשאר ספרים ומכתי תלמידיו ונוסף עליהם מראה מקומות מגדולי הפוסקים

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed