אמר הגאון - שיעורי רבינו עובדיה ספורנו עה"ת - מכתב יד תלמידיו

Save 14%
SKU: 210000030351
filler

Price:
$14 $16.25

Description

שיעורי רבנו עובדיה ספורנו מכתבי תלמידו – על חמשה חומשי תורה, בהוצאה מהודרת ומתוקנת, נאה ומפוארת

ספר'אמר הגאון' שיעורים שנאמרו מפי קודשו של אביר הרועים, מגדולי המפרשים רבינו עובדיה ב"ר יעקב ספורנו על חמשה חומשי תורה יוצאים לאור לראשונה מכתב - יד תלמידו שישב לפניו ורשם מפיו עם פיסוק, מראי - מקום, הערות וציונים יו"ל בס"ד ע"י ר' משה קרביץ

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed