אשרי מי שגדל בתורה ר' חיים קנייבסקי

SKU: 210000035531
filler

Price:
$28.25

Description

ספר שגָדֵל בתורה מעט מגדלותו בתורה של האדם הגדול בענקים ראש גולת אריאל הגאון החסיד מרן רבינו חיים קניבסקי זצוקללה"ה נכתב ונערך בעזר ה' על ידי צבי בן לאאמו"ר הג"ר משה יצחק אהרן זצ"ל יברוב בני ברק, תשפ"ב

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed