גמרא פסחים - וילנא - רגיל

Save 12%
Masores HaShasSKU: 210000006747
filler

Price:
$30.50 $34.50

Description

עריכה מחדש של הש"ס וכל מפרשיו שנדפסו בדפוס וילנא ללא יוצא מן הכלל, והדפסתם בעימוד מחודש ובאותיות מאירות עיניים, בעיצוב שנבחר ע"י מומחים בעלי שם. פשטות – הוספת מדורים חשובים בצידי הדף שנועדו להקל ולהאיר את עיני הלומד, בדברים שיש בהם תועלת מוכחת, ובהקפדה יתירה שלא להכביד ולייגע את הלומד. המדורים החדשים סודרו מסביב לעמוד, ללא הוספת אותיות וציונים בגוף הגפ"ת, שלא להסיח דעתו של הלומד. במקום זאת חולקו וסימנו כמה מהמדורים בחלוקה פנימית לפי הסדר: גמרא, רש"י ותוס', כך יוכל הלומד למצוא את מבוקשו ביתר קלות. בהירות – המדורים בצידי הדף סודרו בסדר קבוע, בכדי להקל על הלומד. כל החידושים, ההערות וההגהות שעל הרא"ש, המהרש"א, המרדכי והתוספתא, נסדרו במקומם בשולי הגליון. המפרשים שנדפסו בש"סוילנא בפיזור, כונסו יחדיו למדור אוצר מפרשים, וחולקו לשלשה מדורים נפרדים: הגהות, חידושים וציונים. מסורת הש"ס – שמירה על נוסח התלמוד בבלי כפי שנדפס בש"ס וילנא. תיקוני טעויות, רק במקום ההכרח וכשאין כל ספק בדבר, וע"פ מקורות מוסמכים

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed