דעת תורה עה"ת - לימוד מוסרי התורה - ז"כ

Save 12%
filler

Price:
$110 $125

Description

דעת תורה - לימודי מוסרי תורה  7 כרים - ר' ירוחם ליוואוויץ הלוי ממיר

סדרת הספרים 'מוסרי תורה - דעת תורה' מאת רבנו ירוחם הלוי אשר למד לרבים בשיבת מיר כוללים לימודי מוסרי התורה ע"פ סדר הפרשיות.

נכתב על פי השמועה, העלה לכתב והוציטאו לאור בנו, רבי שמחה זיסל ליוואוויץ

החלק השביעי בסדרה  'ידות אמרים', מכיל נקודות קצרות ותוכני דברים הנוגעים לתהלוכות בני אדם ומעשיהם, תכונותיהם ודרכיהם עפ"י דרכי המוסר

Daas Torah Al Hatorah 7 Vol. - Limud Mussarie Torah

By: Reb Yerucham Levovitz

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed