דרכי שלמה – רבי שלמה ליב ברעוודה זצל

Save 10%
ר' שלמה ברעוודהSKU: 210000037100
filler

Price:
$28 $30.99

Description

Darchei Shlomo - R' Shlomo Leib Brevda

תקופה סוערת בין חורבן יהדות אירופה, לבין תקומת עולם התורה בארץ ישראל ובארה"ב, סיבבה ההשגחה העליונה לנער צעיר אמריקאי, מוכשר ומחונן, לפגוש את המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין, וגדולי תלמידי ישיבת מיר, שהגיעו משנחאי לארה"ב, ודבק בהם עד שנעשה לתלמידו המובהק של המשגיח. ביטוי נדיר ומיוחד התבטא עליו המשגיח, "מיששתי את כל כליי, ולא מצאתי איזה זכות מיוחדת, שעל ידה יהיה לי פתחון פה לזכות לעולם הבא, חוץ מדבר אחד, והוא- שהעמדתי את תלמידי רבי שלמה". חומר עשיר של שימוש חכמים, ימצא הקורא בספר, מגדולי הדור הקודם, כהחזו"א, הרב מבריסק, הגר"א קוטלר, הגאון הסטייפלר, הגרא"מ שך, וזקני התלמידי חכמים שבאירופה ובירושלים של מעלה, אותם שימש בדביקות ובעוז. כמו כן, יחיד ומיוחד היה בתורת הגר"א מוילנא. עוד זאת ימצא הקורא, ניחוח הוד קדומים ושאיפות נעלות ביותר ללכת ב"דרבי שלמה", ולנגוע בשולי אדרתם של גדולי הדור הקודם, שהעניקו חמה בגדלותם.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed