חידושי הגרנ"ט על הש"ס - בינוני

Save 15%
ORAYSOHSKU: 210000000196
filler

Price:
$22.95 $27

Description

Chidushei Hagranat on Nashim & Nezikin

Compiled by the students of Reb Naftali Tropp ZT"L

נערך ע"י תלמידיו המובהקים של מרן רבי נפתלי טרופ זצ"ל ובתוכם:

  • ה"ה ר' חיים אקרמן שליט"א
  • ה"ה ר' יחיאל דזימיטרובסקי שליט"א
  • ה"ה ר' משולם זישא גרליץ שליט"א
  • ה"ה ר' שמואל אביתן שליט"א

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed