חידושי הלכות מהרש"א עם ביאור עיון המהרש"א - גיטין / קידושין

Save 12%
filler

Price:
$20.50 $23.25

Description

Chiddushie Halachot Meharsha with Biur Iyyun HaMaharsha - on Maseches Gittin / Kiddushin

כולל ביאורים ובירורים שנלקטו ונקלטו מתוך דברי רבותינו המפרשים ומתוך עיון הפשט בדברי המהרש"א

העורך: ר' יוסף דוד לוין

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed