חלקת בנימין על התורה - ב"כ

Save 12%
filler

Price:
$34 $38.50

Description

Sefer Chelkas Binyomin Al HaTorah - 2 Volume Set

By: Rav Binyamin Kaminetzky

הרה"ג רבי בנימן קמנצקי זצ"ל ראש ישיבת "תורת חיים" הרביץ תורה יותר משבעים שנה מסך עצמן לכל דבר שבקדושה. עיקר כוחותיו השקיע בייסוד מוסדות חינוך לבנים ולבנות העמיד בתי כנסיות ובתי מדרשות, ועסק בחסד כל ימי חייו.

בספר זה נדפסו מאות דפים של כתבי יד, רעיונות וביאורים בפרשיות התורה וענינים שונים בסדר נאה ובשפה ברורה ונעימה. מתוך הדברים מתגלה טיבו של המחבר זצ"ל, שלמרות שהיה מעורב ועסוק רבות בעניני הכלל היה ידיו רב לו בתורה והיה מופלא בידיעותיו וכמאמר חז"ל (ירושלמי שקלים ב:ה) "אין עושין נפשות לצדיקים דבריהם הן הן זכרונן"

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed