כתבי ברוך טעם - ד"כ - מכון זכרון אהרן

SKU: 210000035562
filler

Price:
$145.50

Description

ספר ברוך טעם שחיבר כבוד הרב הגאון האמיתי מופת הדור רשכבה"ג כבוד קדושת שם תפארתו מו"ה ברוך תאומים פרענקיל זצללה"ה שהיה אבד"ק לייפניק במדינת מעהרין עם הגהות דברי חיים מחתנו הרב הגאון בנגלה ובנסתר א"א רשכבה"ג מוהר"ר חיים האלבערשטאם זצללה"ה בעהמ"ח ספר דברי חיים אשר היה אב"ד ומ"כ בק"ק צאנז. [נוסח שער יוזעפף תרל"ח] מהדורה חדשה מושלמת ומפוארת באותיות מאירות עינים, מוגהת היטב, בהוספת אלפי מראי מקומות ציונים והערות מספרי האחרונים שדנו בדבריו, והשואות דבריו ממקום למקום. חלוקת קטעים והוספות כותרות משנה, פיסוק ופתיחת ראשי תיבות, מפתחות מורחבות ומפורטות. תולדות רבינו. יוצא לאור על ידי זכרון אהרן פעיה"ק ירושלים תשפ"ב

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed