כתבי ר' נפתלי כ"ץ - סמיכת חכמים

מכון אהבת שלוםSKU: 210000035225
filler

Price:
$129.75

Description

 ספר בית רחל כרך ראשון אוצר תפילות תחינות פיוטים וסליחות לעניינים וזמנים שונים ובו חמשה שערים נפתחים כנפרט בשער השני מאת רבינו הגאון הקדוש נשיא ישראל המקובל האלהי ומופלא כמוהר"ר נפתלי כ"ץ זצוק"ל אב"ד דק"ק אוסטראה פוזנא ופרנקפורט דמיין ונתקבל לנשיא ארץ ישראל יוצא לאור לראשונה מכתב יד רוזנטליאנה באמשטרדם וחבר רבני מכון אהבת שלום ירושלים עם הערות ומקורות ע"י שלמה האניג לונדון הוצאת אהבת שלום ירושלים תשס"א הדפסה חדשה תשפ"ב

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed