לקח טוב - כללים - מכון אוהבי תורה

Save 12%
ר' יוסף ענגילSKU: 210000037116
filler

Price:
$22 $24.99

Description

ספר לקח טוב ישא מדברותיו על ענינים כלליים ושרשיים בש"ס כאשר עיני הקורא תחזינה מישרים ובו טו"ב כללים מאת ר' רבי יוסף ענגיל זצוקללה"ה ראב"ד דק"ק קראקא יצ"ו

מהדורא מחודשת מאירת עינים בהגהה מדוקדקת בתוספת הערות מכתב יד קדשו והגהות מגדולי ישראל עם כותרות, מקורות וציונים ומפתח מפורט

 צבי זאב הכהן פריעדמאן בן אאמו"ר הרב ישכר דוב הכהן שליט"א מאנסי יע"א - תשפ"א לפ"ק

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed