מאיר עיני חכמים החדש - דברים ליקוטים - מפתחות

Save 8%
SKU: 210000033890
filler

Price:
$23 $25

Description

מאיר עיני חכמים החדש

מהרה"ג רבינו מאיר יחיאל הלוי זצ"ל מאוסטראווצא ובנו רבינו יחזקאל הלוי בעל קדשי יחזקאל זצ"ל

בדרך חסידות ומוסר ויראה טהורה, ודרושים נחמדים כפנינים יקרים בפלפול וחריפות בחכמה, וגם חשבונו פלאי פלאים נפך ספיר ויהלום, כולם מלאים חריפות ובקיאות משמחי לב ומאירי עינים

והוא ליקוטי בתר ליקוטי מספה"ק מאיר עיני חכמים

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed