מגילת אסתר יוסף לקח - עם פירוש הגר"א השלם

Save 14%
filler

Price:
$18 $20.99

Description

  מגילת אסתר עם פירוש הגר”א השלם  על דרך הפשט ,הרמז והסוד עם השמטות ותיקונים מדפוסים ראשונים וכתבי יד בתוספת מראה מקומות חילופי גרסאות ,מקורות וביאורים . עם פירוש רש”י ז”ל מוגה  ומפוסק

וספר יוסף לקח 

לגאון הקדמון מוהר”ר  אליעזר אשכנזי זללה”ה

בעמ”ס  מעשה ה על יציאת מצרים 

מוגה על פי דפוסים קדמונים ומפוסק

מהדורה שניה מורחבת 

נערך בס”ד  ע”י דוד בלא”א יצחק הכ”מ נובל

שנת תשנ”ב 

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed