מנחת חינוך - בינוני -מכון ירושלים - ג"כ

Save 11%
Machon YerushalayimSKU: 210000000461
filler

Price:
$97.25 $109.50

Description

מהדורת הפאר אשר כבשה את ליבותיהם של לומדי ואוהבי התורה בכל רחבי תבל, ופתחה לרווחה את שערי המנ"ח בפני כל הלומדים

.נערך ונסדר מחדש בהגהה מדויקת בפיענוח ראשי תיבות סיקול טעויות ושיבושים, חלוקה חדשה לקטעים, עם מראי מקומות ציונים והערות

Minchas Chinuch - Medium Size - 3 volumes

Beautifully endowed with thousands of corrections, additions, notes and bibliographic sources, full spelling of all abbreviations, enlightening comments, an introduction, and indexes of sources and subjects.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed