משניות ארטסקרול - סדר טהרות - סט - מהדורת רייזמן - ז"כ

Save 20%
ArtScroll Mesorah PublicationsSKU: 210000034286   | ISBN: 9781422623657
filler

Price:
$155.60 $194.99

Description

The Ryzman Edition Hebrew Mishnah Seder Tohoros 7 Volume Set

Now - learn Mishnayos in Hebrew as never before. A multi level Hebrew elucidation of Mishnayos for the layman and Talmid Chacham alike. Now, learn Mishnayos at the level of your choice - quickly or in depth. Review the halachos of the Mishnah as they appear in Shulchan Aruch. All-in-one volume specially designed for ease and clarity.

Volumes included in this set:
• Keilim Volume 1
• Keilim Volume 2
• Oholos
• Negaim, Parah
•Tohoros, Mikvaos
• Machshirin, Niddah
• Zavim, Tevul Yom, Yadayim, Uktzin

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed