משניות ארטסקרול - קדשים ח"ג - כריתות - ערכין - תמורה - מהדורת רייזמן

Save 20%
ArtScroll Mesorah PublicationsSKU: 210000002477   | ISBN: 9781422619360
filler

Price:
$20.75 $25.99

Description

The Ryzman Edition Hebrew Mishnah [#19] Bechoros / Arachin / Temurah

Now - learn Mishnayos in Hebrew as never before. A multi level Hebrew elucidation of Mishnayos for the layman and Talmid Chacham alike. Now, learn Mishnayos at the level of your choice - quickly or in depth. Review the halachos of the Mishnah as they appear in Shulchan Aruch. All-in-one volume specially designed for ease and clarity.

  • Pirush Hakatzer - a brief and flowing explanation, interwoven in the words of the Mishnah
  • Pirush HaRav newly typeset
  • Biur Ha'aruch - a clear and expanded explanation of the Mishnah, based on the commentary of Rav, the Gemara, and the classic Rishonim and Acharonim.
  • Iyunim - further discussion of questions and interesting issues arising from the Mishnah and commentary.
  • HaMishnah B'Halacha - summary of the halachos that emerge from the Mishnah, as presented in Shulchan Aruch.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed