נ"ך ביאורי משה - מלכים

Save 10%
SKU: 210000032171
filler

Price:
$19 $21

Description

Nach Biurei Moshe

ביאור על פי המפרשים, מאת ר' משה קארפ

הביאור על הנ"ך מבוסס על פירושיהם של המפרשים: תרגום, רש"י, רד"ק, מצודות, אבן עזרא, מהרי קרא, מלבים, ועוד, ואינו בא לחדש דבר

הביא

ור שואף לבאר פשוטו של מקרא בצורה ברורה, ונוקט דרך אחת ואינו מביא פירושים שונים, כדי להקל על הלומדים

Elucidated Nach in with simple explaination (in hebrew) by Rabbi Moshe Karp

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed