נפש החיים - ע"ב שרשים וענפים - כולל ביאורי ר' משולם דוד סאלאווייצ'יק

Save 13%
SKU: 210000031012
filler

Price:
$20.95 $23.95

Description

ספר נפש החיים מאת רבי חיים מוואלאז'ין שער אמונת
היחוד ועבודת הבטחון בהי"ת 'אין עוד מלבדו' - השער השלישי
עם ביאור שרשים וענפים בנפש החיים והוא ביאור בשרשים הטמונים בדברי
המחבר והענפים העולים מהם הספר עם הביאורים וההקדמה היו לעיניהגאון רבי משולם דוד הלוי סאלאווייצ'יק

בין הדברים יש, מה ששמעתי וקיבלתי מכת"ר, הן חידושי תורתו, והן מה שקיבל מאבותיו , נרשמו בפנים כפי ששמעתים מכת"ר שליט"א.

ע"י אברהם ישראל פרויליך

שנת: תש"פ

Nefesh Hachaim - Im Biur Sherashim V'Anafim

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed