סידור יצחק יאיר- גדול - אשכנז - עם הוראות באנגלית - כ"ק

Save 6%
Artscroll Mesorah PublicationsSKU: 210000031471   | ISBN: 9781422626047
filler

Price:
$15 $15.99

Description

Siddur Yitzchak Yair - Hebrew Only - Full Size - Ashkenaz - with English Instructions

  • The complete Hebrew text completely reset in crisp, modern type
  • Attractive, clear page layouts
  • Lightweight, specially-milled opaque paper
  • Special sections explaining in detail the laws of the prayer service and special customs and observances
  • Prayer services that are easy for everyone to follow
  • Deluxe, gold-embossed binding to last for generations

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed