ספרי ע"פ רבינו הלל - במדבר דברים - בינוני

Save 12%
SKU: 210000036915
filler

Price:
$20.25 $23

Description

Sifra D'Bei Rav

ספרא דבי רב הוא ספר תורת כהנים כולל מדרשי התנאים הקדושים זכרונם לברכה לספר ויקרא עם פירוש גאון קדמון מגדולי הראשונים רבינו הלל ב"ר אליקים זצ"ל מארין יון

יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כתבי יד עם הגהות רבינו הגאון מהר"ר אליהו ז"ל מווילנא

עליהם נוסף ענף הלל הערות, הגהות וביאורים על פירוש רבינו הלל על ידי הרב שכנא קולידיצקי ז"ל ונלוו אליו בסופו קובץ הערות עם קונטרס הערות על הספרא והראב"ד והר"ש משאנין (מגדול אחד הרוצה בעילום שמו) כבר נודע בשערים שהמחבר הוא מרן הגאון הגדול כש"ת הרב ר' יצחק הוטנר זצ"ל וקונטרס אוסף ההלכות המחודשות בספרא אשר לא בא זכרן בתלמוד בבלי

חלק ראשון יוצא לאור מחדש ע"י בית המדרש וכולל אברכים לשכנו תדרשו

ירושלים שנת: תשכ"א

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed