ספרי ע"פ רבינו הלל - במדבר דברים - עם הגהות וביאורים - בינוני

Save 11%
SKU: 210000032239
filler

Price:
$20 $22.50

Description

Sifri Im Pirush Rabbeinu Hillel - Bamidbar - Devarim

ספרי להתנא האלוהי רבי שמעון בן יוחאי כולל מדרשי התנאים הקדושים לספר במדבר ספר דברים

(נדפס לפי דפוס ראשון ונציה שיו) עם פירוש גאון קדמון מגדולי הראשונים רבינו הלל ב"ר אליקים זצ"ל מארץ יון יו"ל מהדורה חדשה מתוך ארבע כתבי - יד חדשים מהספריות הגדולות בחו"ל ספריה הלאומית בונה, ספריה העירונית בפרנקפורט, בריטיש מיוזיאום בלונדון ספריה הצבורית במנטובה (איטליה) ומחובר לטהרה ערוך ומסודר נוסחת הספרי על פי גירסת רבינו הגר"א זצוקלל"ה

יצא לאור בשנת תשי"ט - תשכ"א ע"י הרה"ג ר' צבי שפירא שליט"א עפ"י הצעתו והדרכתו של גאון ישראל מרן מוהרי"ז הלוי סולובייציק זצוק"ל

הגהות וביאורים לחכם קדמון ספרדי זצ"ל + עליהם נוספו מסורת הספרי: מראי מקומות בשני התלמודים בתוספתא ובמדרשים ענף הלל: הערות, הארות וביאורים על פירוש רבינו הלל על ידי שכנא קולידיצקי

  יוצא לאור מחדש ע"י: בית המדרש וכולל אברכים לשכנו תדרשו

ירושלים שנת: תשכ"א

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed