ספרי רבי מאיר פאפרש - ,תורה אור, אור בהיר, אור הנר, אור שבת, אור צדיקים

Save 15%
מכון אהבת שלוםSKU: 210000033768
filler

Price:
$21.25 $25

Description

Torah Ohr, Ohr Bahir, Ohr HaNer, Ohr Shabbat, Ohr Tzaddikim - Papirash

ספרי רבי מאיר פאפרש

  • תורה אור - ביאור על רמזי הסודות שבפירוש רמב"ן עה"ת
  • אור בהיר - פירוש על ספר הבהיר ע"פ דרך האר"י ז"ל
  • אור הנר - קיצור סדר גלגולי נשמות
  • אור שבת - פירוש לזמירות שבת שחיבר האריז"ל
  • אור צדיקים - דינים ומוסרים

יצאו לאור ע"פ כתבי יד ע"י מכון אהבת שלום

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed