ספר הוראה ברורה - על שו"ע יורה דעה - אבילות

Save 19%
Sephardic WarehouseSKU: 210000037240
filler

Price:
$22.50 $27.65

Description

ספר הוראה ברורה - על שו"ע יורה דעה

ביאור דברי מרן השלחן ערוך והרמ"א זיע"א, אסיפת דינים - לפי מנהגי הספרדים והשכנזים, מתוך ספרי מפרשי השולחן ערוך והאחרונים, בתוספת ציוני הדינים, חקרי הלכה והערות בדברי הפוסקים

כמתכונת ספר משנה ברורה על אורח חיים

ובסוף הספר יבואו פסקי ההלכות העולים מכל סימן, ע"פ סדר העניינים - ונקראו בשם הוראה סדורה

כל אלו נערכו בסגנון צח ובסדר נכון בס"ד

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed