ספר חלקת בנימין על היל' פריה ורביה - סימן א-ה

Save 11%
ר' בנימין כהןSKU: 210000030798
filler

Price:
$16 $18

Description

ספר חלקת בנימין והוא מיוסד על שלחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה מן סימן א' עד סימן ה'

ונחלק לשלשה חלקים האחד הוא פירוש וביאור לדברי הש"ע והרמ"א עם מקורי הדברים מהגמרא והפוסקים הראשונים ז"ל ועוד הובאו בו הרבה חידושי הלכות מרבותינו הפוסקים האחרונים ז"ל והשני הוא מדור הציונים שבו יצויין על כל דבר איה מקום מוצאו וגם נרשמו בו איזו הערות קצרות

והשלישי הוא מדור הביאורים אשר שׂם דרכו למישקל ולמיטרא בדברי הגמרא והשו"ע והפוסקים ולברר הרבה מן ההלכות המובאות בפנים

חובר על ידי ר' בנימין כהן בן הרב ר' שרגא פייוול כהן שליט"א

יצה לאור שנת: תש"פ

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed