ספר מה נדבר - הלכות שבת

Save 19%
ר' משה היינעמאןSKU: 210000033800
filler

Price:
$15 $18.50

Description

ספר מה נדבר - פסקי הלכות מתוך שיעורי הלכה של הרה"ג רבי משה היינעמאן שליט"א אב"ד דק"ק אגודת ישראל דבאלטימאר

הלכות פסוקות הנוגעות למעשה מדי שבת בשבתו , בשפה ברורה ובהירה ,

כולל הרבה שמועות והנהגות מגדולי דור העבר , ומהם: הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל והג"ר משה פיינשטיין זצ"ל

הלכות שבת: הדלקת נרות קידוש • סעודות • הבדלה שהייה - חזרה - הטמנה - בישול - רפואה - סכנה נלקט תערך

עם תוספת ביאורים ומראה מקומות

נערך ונסדר ע"י יהודה אריה העבער

Sefer Mah Nedaber - Hilchos Shabbos

Piskei hilchos Shabbos from the shiurim of Rabbi Moshe Heineman compiled by Rabbi Yehudah Heber.

Includes the topics of candle lighting, kiddush, the seudos, havdallah, cooking, chazarah, hatmanah, refuah and sakanah.

Written in a clear and easy to understand language with maare mekomos.

HaRav HaGaon Rabbi Moshe Heineman is the Rav of Agudas Yisroel of Baltimore and head of the Vaad HaKashrus Star-K.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed