ספר שערי עבודה - חלק ההקדמות ושער התפילה

Save 11%
filler

Price:
$16 $18

Description

Sefer Sha'arie Avodah - with Pirush Avodas Matityahu

ספר שערי עבודה, הנקרא בשם עבודת הבינונים (חלק ב משערי היחוד והאמונה) - ביאור על ליקוטי אמרים ואגרת התשובה שבספר התניא

חלק ההקדמה ושער התפילה ובו יבואר סדרהתפילה על פי עמקות שיטת החסידות והקבלה

עם מבוא ופירוש עבודת מתתיהו כולל קונטרס התפילה

אשר בהם יתבארו המוסגים והחידושים בדרך של עבודה באופן שהדברים יהיו שווים לכל נפש

מאת: ר' מתתיהו ליבדינסקי

שנת: תשפ"א

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed