עלי שור - ר' שלמה וולבה - ב"כ

Save 7%
ר' שלמה וולבהSKU: 210000000619
filler

Price:
$46.25 $49.99

Description

Alei Shor (2 Volumes) 

The sefer Alei Shor is an extensive & important guide for a Ben Yeshiva in Torah learning, Mitzvos, & working on one's character.

Originally written anonymously, this masterpiece by Reb Shlomo Wolbe ZT"L is a must have for anyone serious about growing in Torah & Avodah.

ספר עלי שור מהווה מדריך בסיסי ויסודי לבן ישיבה, בתחומי היחס לתורה ולמצוות והעבודה על האישיות.

בהקדמתו ביאר הרב שלמה וולבה מהו תפקידו ומטרתו של הספר, ומאין שאב את ההשראה לכתיבתו - מוועדי מוסר שערך בישיבתו באר יעקב, ומרבותיו הרב יצחק הוטנר והרב ירוחם ליבוביץ.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed