פני יהושע - אור החיים - ד"כ

Save 11%
filler

Price:
$70 $78.75

Description

Sefer Pinei Yeshoshua - 4 Volume - Ohr Hachaim Edition

by: Rav Yaakov Yehoshua Falk

מבאר את סוגיות הש"ס על־פי גדולי המפרשים, בעיקר התוספות ורש"י בשיטת העיון, החקירה, הסברה והפלפול. מהדורה חדשה ומפוארת

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed