צוואת הריב"ש - קהת

Save 15%
Kehot PublishingSKU: 210000035370
filler

Price:
$15.25 $17.95

Description

ספר צוואת הריב"ש ה"ה צוואות והנהגות ישרות ועצות גדולות ונפלאות לעבודת הבורא בתורה ובתפלה ובשאר מדות מקדוש ה' אשר כמוהו לא היה מימות הראשונים חד משמי שמיא נח"ת, כ"ק אדוננו מורנו ורבנו ר' ישראל הבעל שם טוב זצוקללה"ה נבג"מ ומהאי סבא קדישא אור עולם מופת הדור הגאון האלקי החריף אשר רוח ה' הופיע עליו כנודע ומפורסם, כ"ק אדמו"ר ר' דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש זצוקללה"ה נבג"מ זכותו הקדוש יגן עלינו ועל כל ישראל אמן הוצאה שביעית עם תיקונים והוספות יוצא לאור על ידי מערכת, אוצר החסידים" ברוקלין, נ.י. 770 איסטערן פּאַרקוויי שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושמונה לבריאה

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed