ציוני הלכה - היל' נישואין - פסקי הלכה ושיעורים מאת הגרי"ש אלישיב

Save 14%
filler

Price:
$20.25 $23.50

Description

בתוספת ביאורים והערות  - מאת ר' בן ציון קוק

Sefer Tzuinei Halacha - Hilchot Nisuin

Piskei Halacha & Shiurim

includes additional biurim By: Rav Ben-Tzion Kook

From: Rav Yosef Shalom Eliashiv

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed