קול רם - פסח והגדה

Save 11%
filler

Price:
$14.75 $16.50

Description

ספר קול רם - פסח מאמרים ודברי מוסר מאת: ר' משה פיינשטיין זצוק"ל
שרובם נערכו ונסדרו בחיי רבינו ויצאו לאור בג' כרכים מלפני כארבעים שנה

על ידי תלמידו המובהק ר' אברהם שלמה פישעליס זצ"ל מנהל ישיבת תפארת ירושלים בניו יורק

ועתה יו"ל בהדפסה מחודשת ומפוארת עם הוספות מכרך רביעי שלא יצא לאור עד עתה עם מראי מקומות, וסידור כל הכרכים יחד

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed