קונטרס בעניני ימי חנוכה חודש אדר וימי הפורים - קרלנשטיין

Save 12%
filler

Price:
$16.75 $18.99

Description

Kuntris B'Inyunei Yimei HaChanukah U'Binyunei Chodesh Adar V'Yimei HaPurim

קונטרס בעניני ימי החנוכה ובעניני חודש אדר וימי הפורים

מאת הגאון המופלא רבי חנוך העניך קרלנשטיין זצוק"ל

כולל ביאורים בהלכה ובאגדה בעניני דיומא קונטרס מעגלי צדק בעניני חנוכה ובסופו בעניני פורים מהדורה מחודשת

עיה"ק ירושלים תובב"א תש"פ מהדורת ברקוביץ

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed