קונטרס חזק ונתחזק בעד עמנו - אהלי יעקב

Save 12%
filler

Price:
$13.25 $15

Description

ונטרס "חזק ונתחזק בעד עמנו" [שמואל ב', י', י"ב] דברי חיזוק והתעוררות לבני הישיבה בתקופה של מגפת "קרונא ויירוס" נלוה אליו מאמרי "אהלי יעקב" מהות הישיבה וצורתה

מאת ר' אהרן דוד הלוי גולדברג ישיבת טלז - ויקליף, אוהיו

שנת: תש"פ

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed