קיצור שו"ע - ילקוט יוסף - ב"כ

Save 12%
ר' יצחק יוסףSKU: 210000013847
filler

Price:
$39.75 $45

Description

קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף

בשנת ה'תשנ"ז יצאו לראשונה שני כרכים של קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף מאת הרב יצחק יוסף, המבוסס על סדרת הספרים ילקוט יוסף.

בשנת ה'תשס"ו יצא לאור החלק הראשון של "קיצור שולחן ערוך - ילקוט יוסף" החדש, הכולל כ-800 עמודים ובהם הלכות יומיומיות על השכמת הבוקר, קריאת שמע, תפילה, ברכות, שבת וראש חודש. ובשנת ה'תשס"ז יצא החלק השני של הספר, הכולל 1100 עמודים ובהם הלכות המועדים וכן הלכות משאר חלקי השולחן ערוך - יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. בספרים אלו נוספו ונתרבו הלכות חדשות, במיוחד בחלק יורה דעה. בספרים אלו מובאים סיכום פסקי הלכות של כל 24 הכרכים של ילקוט יוסף שיצאו עד אז. הספר זכה להסכמה מאביו של המחבר, הרב עובדיה יוסף, הכותב עליו "אשר הוא ממשיך את דרכי בהלכה"

Kitzur Shulchan Aruch Yalkut Yosef - 2 Vol. - Hebrew

Yalkut Yosef (Hebrew: ילקוט יוסף‎, "Collation of Yosef") is an authoritative, contemporary work of Halakha, providing a detailed explanation of the Shulchan Aruch as based on the halachic rulings of the former Rishon LeTzion Rav Ovadia Yosef. It was written by Rabbi Yitzhak Yosef, his son.

Yalkut Yosef is written to give practical halachic guidance to Jews of Sephardi and Mizrahi origin; it is widely cited, and a growing number of synagogues and yeshivot are using the work for study purposes.

The work is published in 24 volumes and includes a 2 volume "kitzur" (summary). It currently covers almost all of the Orach Chayim section of the Shulchan Aruch, and parts of Yoreh De'ah dealing with Kashrut.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed