קיצור שו"ע - עם ליקוטי פסקי תשובות - ב"כ

Save 11%
filler

Price:
$36.50 $41

Description

Kitzur Shulchan Aruch - with Likutie Piskie Teshuvos - 2 Volumes

By: Rav Simcha Rabinowitz

קיצור שולחן ערוך פסקי תשובות

ליקוט מספרי האחרונים והפוסקים בהוספת העניינים הנוגעים למעשה מלוקט וערוך ע"י ר' יחיאל יהושע רבינוביץ

שנת: תש"פ

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed