שולחן ערוך - מהדורת משנה ברורה - יד"כ - מכון שולחן מלכים

Save 20%
שולחן מלכיםSKU: 210000035226
filler

Price:
$399 $500

Description

שלחן ערוך - מהדורת 'משנה ברורה' - יד"כ

מקצת מעלות שולחן ערוך מהדורה זו:

 • עימוד חדש ונח מאוד ללומד - כאשר בצד ימין השו''ע והמפרשים שסביבו ובצד שמאל הפרי מגדים המשנה ברורה והקובץ מפרשים
 • אותיות לסעיפי השו"ע - משולבים בכל המפרשים לנוחות הלימוד
 • ראשי תיבות - נפתחו במפרשים הסובבים את המחבר והרמ"א
 • מראי מקומות  - שולבו בתוך המפרשים ונוספו אלפי ציונים ומראי מקומות
 • פרי מגדים על הדף
 • משנה ברורה על הדף - עם השער הציון והביאור הלכה
 • מחצית השקל על אורח חיים - נערך מחדש, ונפתחו בו הר"ת ונוספו ציונים
 • קובץ מפרשים - כל הנושאי כלים הקצרים נתקבצו למדור קובץ מפרשים להקל על הלומד
 • ילקוט מפרשים - כל המפרשים הנמצאים בסוף הכרך נתקבצו למדור לפי סדר הסימנים והסעיפים, ועליהם נוספו מפרשים רבים
 • השמטות וליקוטים - מחידושי רעק"א הגהות הגר"א וגליון מהרש"א מדפוסים ישנים וכתבי יד, נוספו על הדף
 • משובב נתיבות, הגהות ברוך טעם והגהות יוסף שאול נתנזון נדפסו על הדף

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed